top of page

Montessori kurss
3-6 gadus veciem bērniem

Kam kurss ir domāts ?

 • pirmsskolas izglītības pedagogiem, kā kvalifikācijas paaugstināšana

 • vecākiem, kuri vēlas iegūt zināšanas, kā veiksmīgi veicināt sava bērna attīstību

 • logopēdiem un sākumskolas skolotājiem, kā kvalifikācijas paplašināšana

Kāpēc izvēlēties
šo kursu ?

 • Kurss sniedz plašu un vispusīgu zināšanu bāzi, kas klausītājiem dod iespēju veiksmīgi pielietot Marijas Montessori pedagoģiju patstāvīgajā darbā izglītības iestādē, kabinetā vai mājās.

 • Veiksmīgi pabeidzot kursu, klausītājiem tiek izsniegta apliecība. Kursa programma ir saskaņota ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru 2021.gada 24.novembrī, saskaņojuma Nr. RIIMC-21-339, programmas apjoms - 328 stundas

 • Marija Montesori veidoja savu metodi, vērojot bērnus un pielietojot iegūtās zināšanas savās skoliņās. Metode veicina bērnu vispusīgo attīstību, respektējot bērnu dabas dotās spējas.

Kursa programma

 1. Praktiskās dzīves bloks – Marijas Montessori biogrāfija, filozofijas un bloka ievaddaļa, praktiskās dzīves vingrinājumi (3-4 tikšanās reizes), materiālu komentāru lekcijas, noslēdzošā diskusija par patstāvīgi izlasīto literatūru.
   

 2. Maņu trenēšanas bloks – ievadlekcija, maņu trenēšanas vingrinājumi (3-4 tikšanās reizes), sensitīvo periodu, kustību un integrēto refleksu nozīmes un zinātnisko abstrakciju lekcijas, noslēdzošā diskusija par patstāvīgi izlasīto literatūru.
   

 3. Valodas bloks – ievadlekcija, valodas vingrinājumi (4-5 tikšanās reizes), normalizācijas vai vērošanas lekcija, materiālu komentāru lekcija, literatūras avoti patstāvīgam darbam.
   

 4. Matemātikas bloks – ievadlekcija, matemātikas vingrinājumi (5-6 tikšanās reizes), teorijas daļa par skaitļu izjūtu pirmsskolā, lekcija par brīvību, atbildību un disciplīnu, literatūras avoti patstāvīgam darbam.
   

 5. Kultūras bloks – ievadlekcija, kultūras (dabaszinību/kosmiskie) vingrinājumi (3-4 tikšanās reizes), normalizācijas vai vērošanas lekcija, skolotāja darbs, attīstības periodu lekcija, literatūras lasīšana.
   

 6. Patstāvīgs darbs - vingrinājumu mapju veidošana.
   

 7. Teorētiskais pamatojums katrai sagatavotās vides jomai.
   

 8. Eksāmens vai katra bloka ieskaites.
   

 9. Mentora prakse 2 nedēļu garumā - praktiska vērošana ar mentora atbalstu, protokola rakstīšana, savu reflekciju pārbaude praksē, dokumentācijas veidošana.

 • Veiksmīgi pabeidzot kursu tiek izsniegta profesionālās pilnveides apliecība par 328 stundām, kas sevī iekļauj 1.-5.punktu no kursa programmas. Mapju veidošana, literatūras lasīšana, teorētiskā pamatojuma rakstīšana, ieskaites, eksāmens un prakse kursa stundās neietilpst.

Izmaksas

Kursa kopējās izmaksas ir 960 EUR (par diviem mācību gadiem); vidējais mēneša maksājums 50-60 EUR.

Apmaksa ir jāveic par katru bloku atsevišķi, maksājot visu summu vienā vai vairākās dāļās (līdz bloka beigām visai summai ir jābūt apmaksātai).

 1. bloks – praktiskās dzīves vingrinājumi : 180 EUR

 2. bloks – maņu trenēšanas vingrinājumi : 180 EUR

 3. bloks – valodas vingrinājumi : 190 EUR

 4. bloks – matemātiskas vingrinājumi : 220 EUR

 5. bloks – kultūras (dabaszinību) vingrinājumi : 190 EUR

Sazinies!

Dzirnupes iela 3, Rīga

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page