top of page

Pētnieku pirmsskola

3 - 7 gadus veci bērni

Par procesu

 • Dienas pirmā puse tiek atvēlēta brīvām darbam ar Montesori materiāliem. Bērni strādā ar materiāliem, kurus viņi ir izvēlējušies paši vai ar skolotāja palīdzību.

 • Bērni strādā individuāli vai nelielās grupās, atbilstoši savām mācību vajadzībām un ritmam.

 • Skolotājas rūpīgi seko un analizē bērnu darbu, nodrošinot to, lai katrs bērns maksimāli attīstītu savas spējas un iemaņas, tiktu sagatavots skolai un arī visai turpmākai dzīvei.

 • Bērni attīsta tādas svarīgas rakstura īpašības, kā iniciatīva, patstāvība, vēlme mācīties un attīstīties, zinātkāre, spēja izvirzīt sev mērķi un sasniegt to.​

 • Matemātika un dabaszinības tiek apgūtas padziļināti.

Mūsu mācību mērķis

Liels uzsvars tiek likts uz bērnu sociālo prasmju attīstību. Grupas ikdienas dzīves neatņemamā sastāvdaļa ir pieklājības vingrinājumi, emocionālas inteliģences apgūšana un saspīlēto ikdienas situāciju izrunāšana.

 

Mūsu mērķis ir iemācīt bērniem atpazīt savas emocijas, iegūt emociju kontrolēšanas iemaņas, attīstīt un pilnveidot prasmi patstāvīgi risināt konfliktu situācijas.

Dienas kārtība

08.00 – 09.00 Ierašanās pirmsskolā, brokastis

09.00 – 11.00 Brīvais darbs ar Montesori materiāliem, rīta aplis

11.00 - Augļu/dārzeņu pauze

11.00 – 12.20 Āra pastaiga

12.30 – 13.00 Pusdienas, higiēna

13.00 - 15.00 Klusais laiks, diendusa

15.00 - 15.30 Pamošanās, launags

15.30 - 18.30 Pēcpusdienas nodarbības, pastaiga vai dažādas nodarbes grupā

Nodarbības pirmsskolā

Svarīgākās nodarbības ir jau iekļautas pirmsskolas maksā. Katrā no filiālēm ir iespējamas vairākas izvēles nodarbības par papildus samaksu.

Iekļautās nodarbības

Mūzika: 2 reizes nedēļā

Angļu valoda: 2 reizes nedēļā

Par papildus maksu pieejamās nodarbības

Koriģējošā vingrošana: 2 reizes nedēļā

Zīmēšana: 1 reizi nedēļā

Keramika: 1 reizi nedēļā

Izmaksas pirmsskolā

Mācību maksa - 560€ / mēnesī

Ēdināšanas maksa - 5€ / dienā

 1. Mācību maksa ir jāapmaksā pilnībā, neatkarīgi no apmeklēto dienu skaita.

 2. Mums nav iestāšanas maksas vai maksas par mācību materiāliem.

 3. Ēdināšanas maksa tiek aprēķināta tikai par apmeklētajām dienām.

 4. Mācību maksa tiek samazināta pašvaldības līdzfinansējuma un valsts mērķdotācijas apmērā (mērķdotācija tiek saņemta tikai par bērniem no 5 gadu vecuma).

 5. Ja iestādi apmeklē divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes, otram (un trešajam) bērnam mācību maksai ir 15% atlaide.

 6. Ekskursijas un īpašie pasākumi (piemēram, teātra izrādes un Ziemassvētku dāvanas) ir apmaksājami atsevišķi.

Papildus nodarbību izmaksas

Koriģējošā vingrošana: 25€ / mēnesī

Dambrete: 20€ / mēnesī

bottom of page